Kami telah berpindah ke:

Lot 2333, Bangunan Koop Guru Padang Bongor,
Jalan Pengkalan Chepa,
15400 Kota Bharu.

November 2016

Syarat-syarat menjadi
Anggota:

1. Guru Melayu dan pekerja
  Melayu yang lahir di negeri
  Kelantan dan berkhidmat
  di sekolahkerajaan dalam
  atau luar negeri Kelantan.

2. Guru Melayu dan pekerja
    Melayu yang lahir di luar
    negeri Kelantan tetapi
    berkhidmat di sekolah  
    kerajaan dalam negeri
    Kelantan
 

3. Telah mencapai umur 18
    tahun dan tidak melebihi
    45 tahun.

Kami mempunyai 5 tetamu dan tiada ahli di talian